เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ระบบมีการปรับเปลี่ยนรายงานและเพิ่มรายงานใหม่ เพื่อให้รองรับสำหรับการตรวจสอบการออกรายงานเข้าไฟล์แบงก์เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น โดยจะแสดงใน Monthly Report > Other Template (รายงานประจำเดือน > แบบฟอร์มอื่นๆ) ดังนี้

รายงานที่มีการอัพเดตและแก้ไข

1. เพิ่มรายงาน Check Transfer Payment
รายงานนี้ ใช้สำหรับออกรายงานพนักงานทุกคนในงวดที่มีเงินต้องจ่าย เพื่อใช้ตรวจสอบว่า พนักงานแต่ละท่าน มีการจ่ายผ่านช่องทางใด มีสถานะใด มีการระบุธนาคารและเลขที่บัญชีหรือไม่ ทำให้เข้าใจภาพรวมของพนักงานที่เราต้องการดำเนินการว่า พนักงานหายไปจากระบบการทำจ่ายเพราะสาเหตุใด

ตัวอย่างรายงาน Check Transfer Payment

2. ปรับปรุงรายงาน Transfer Bank Report
ปรับปรุงรายงานนี้ให้แสดงเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ทำจ่ายเป็นเงินสดและเช็ค ให้แสดงในรายงานนี้ทั้งหมด โดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่า พนักงานแต่ละคน มีการระบุธนาคารและเลขที่บัญชีแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ใส่ อาจทำให้ไม่แสดงในไฟล์การนำส่งแบงก์ ทาง HR สามารถดำเนินการใส่เลขที่บัญชีให้กับพนักงานได้โดยแก้ไขจากเดิมที่รายงานจะแสดงพนักงานทุกคนให้แสดงเฉพาะพนักงานที่มีการนำส่งธนาคารเท่านั้น

ตัวอย่างรายงาน Transfer Bank Report