ระบบทำการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 3 เรียบร้อยแล้ว

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ทีมโปรแกรมเมอร์ ได้ดำเนินการอัพเดตอัตราหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 3 เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการแก้ไขอัตราหักนำส่ง สามารถส่งเป็นอีเมล์แจ้งฝ่าย support ได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com

สำหรับท่านที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้า ได้มีการยกเว้นการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว