ระบบมีการอัพเดตเพิ่มเติมในหน้าการออกไฟล์นำส่งธนาคารทุกธนาคาร สามารถเลือกลุ่มสถานะพนักงานได้ โดยจะมี dropdown ให้เลือกดังนี้

All หมายถึง นำพนักงานทุกสถานะ ทั้งสถานะ Yes (ยังคงทำงานอยู่) และ No (ลาออก) ออกไฟล์แบงก์ทั้งสองกลุ่ม
Yes หมายถึง เลือกเฉพาะพนักงานสถานะ Yes (ยังคงทำงานอยู่) มาออกในไฟล์แบงก์เท่านั้น
No หมายถึง เลือกเฉพาะพนักงานสถานะ No (ลาออก) มาออกในไฟล์แบงก์เท่านั้น

เงื่อนไขในการออกไฟล์แบงก์คือ
1. พนักงานจะต้องเลือกธนาคารตามแบงก์นั้นๆ เท่านั้น
2. พนักงานจะต้องมีเลขที่บัญชีธนาคาร
3. จำนวนเงินที่จะต้องโอนให้กับพนักงาน จะต้องมียอดเงินมากกว่า 0 บาท

ทั้งนี้ ระบบจะทำการอัพเดตรูปแบบดังกล่าวในวันที่ 2022-12-21

หากไม่ได้รับข่าวสารทาง email สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล์ในการรับข่าวสารได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com