เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ตามที่ทาง บริษัทโนเบล โซลูชั่น  2011 จำกัด (EZY-HR) ได้แจ้งขอปิดทำการเร็วกว่าปกติในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นั้น

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งเลื่อนวันขอปิดทำการเร็วกว่าปกติ จากเดิมวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เป็นวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยจะเปิดทำการในเวลา 09.00 – 12.00 น. และจะเริ่มให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก