เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR


เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ EZY-HR แจ้งว่า ได้รับอีเมล์ออกโดยฝ่ายขายของบริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด เรื่องเอกสาร PO หัวข้ออีเมล์ PURCHASE ORDER0088 โดยขึ้นผู้ส่งเป็นอีเมล์ valaiporn@nobel-solutions.com เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินนั้น


ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ มิได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารใดๆ ให้กับลูกค้าในหัวข้ออีเมล์ดังกล่าวทั้งสิ้น อีเมล์ดังกล่าวเป็นอีเมล์หลอกลวง ดังนั้น ขอให้ลูกค้าระมัดระวังในการชำระเงินตามอีเมล์ดังกล่าว โดยตามขั้นตอนปกติ หากทางบริษัทฯ จะมีการออกเอกสารเรียกชำระใดๆ จะมีการส่งอีเมล์พร้อมโทรศัพท์แจ้งด้วยเท่านั้น โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 095-9540361


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก