ระบบ ทำการอัพเดตวันหยุดนักขัติฤกษ์ ปี 2024 เรียบร้อยแล้ว ทางลูกค้าสามารถเข้าไปกด Import วันหยุดนักขัติฤกษ์ปี 2024 และปรับแต่งให้เข้ากับนโยบายได้