*วิธีการดู View Record ของ Announcement

ทางแอดมินจะสามารถรู้ได้หรือไม่ว่ามีใครบ้างเข้ามาอ่านประกาศที่โพสต์ไว้ที่หน้าโปรแกรม Ezyhr กี่คน และมีใครบ้าง คำตอบคือทางแอดมินสามารถทราบได้ว่าประกาศที่ได้โพสต์ไว้ มีพนักงานเข้ามาเยี่ยมชมแล้วกี่คน โดยสามารถดูได้ตามวิธีข้างล่างค่ะ 1.ไปที่ Human Resource > Announcement > View Record 2. เลือกหัวข้อประกาสที่ต้องการทราบยอดคนดู > จากนั้นกด Submit ชื่อผู้เข้าชมจะปรากฎอยู่ในกรอบสีน้ำเงินด้านล่างค่ะ ประกาศ หมายถึง ข้อความที่แจ้งให้ทราบเพื่อให้ทราบ ให้ปฏิบัติ ทำตามเงื่อนไขตามที่กำหนด  ประกาศ  ประกอบด้วย 1. พิมพ์ลงกระดาษหัวบริษัท 2. ชื่อเรื่องที่ประกาศ 3. เนื้อความ เหตุผล  ความเป็นมาที่ออกประกาศ ว่าออกประกาศนี้มาเพื่ออะไร ต้องการให้ปฏิบัติเช่นไรในประกาศนี้  4. วันเดือนปีที่ออกประกาศ (ประกาศนี้ มีการเริ่มเมื่อไร และสิ้นสุดลงเมื่อไร) 5. ลงนามชื่อและตำแหน่งของผู้ออกประกาศ  6. ประทับตราบริษัท ยกตัวอย่างประกาศที่ HR ต้องทำ เช่น ประกาศวันหยุดประจำปี ประกาศระเบียบข้อบังคับบริษัท  ประกาศพนักงานเริ่มงานใหม่ ประกาศพนักงานลาออก […]

Read More

*โปรแกรม EZY-HR มีสัญญาการใช้งานหรือไม่

โปรแกรม EZY-HR มีการให้บริการ เป็นแพ็กเกจตามจำนวนพนักงาน ซึ่งสามารถ ใช้บริการได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี ไม่มีการทำสัญญาว่าต้องใช้งานให้ครบตามสัญญา ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โปรแกรมจะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางโปรแกรม EZY-HR ก็จะอัพเดทปฏิทิน ใส่ให้โดยอัตโนมัติ

Read More