เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ทาง EZY-HR มีการพัฒนาฟังค์ชั่นเพิ่มให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดทวิ 50 เองได้ ทั้งจากบนหน้า website และ mobile application

โดยในหน้า Website จะมีการอัพเดตในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น.และจะอัพเดต Mobile อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (เนื่องจากจะต้องมีการอัพเดต Version Mobile ด้วย ซึ่งจะต้องส่งทางผู้ให้บริการ ISO และ Android ทำการตรวจสอบก่อน ซึ่งใช้เวลา 3-5 วัน)

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ EZY-HR – Download Tavi 50 Online (TH) จากในเมนู Help (เมนูช่วยเหลือ) หรือกด https://bit.ly/3j3qkfh (อัพเดตขึ้นระบบวันที่ 25 มกราคม 2566)

และจะจัด Meeting Update เรื่องดังกล่าวนี้ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

รอบที่ 1 เวลา 11.00 น.ลิ้งสำหรับการร่วมประชุม
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE0YTJlZTctNDkyNi00YzNlLWI2ZTYtMjY0M2MyOTA3ZDQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

รอบที่ 2 เวลา 14.00 น.ลิ้งสำหรับการร่วมประชุม
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5YmU3NmEtYmMzNy00OGVjLWJkZjItYjE0OTFjNzE1NzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

ตัวอย่างการดาวน์โหลดทวิ 50 บนหน้า website

ตัวอย่างการดาวน์โหลดทวิ 50 บน mobile application

หมายเหตุ : หากมีการอัพเดต mobile เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง