ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ เพียงแค่เปิดการใช้งานเช็คอิน-เอ้าท์ผ่าน mobile application ก็สามารถใช้งานได้แล้ว