ขั้นตอนในการเริ่มใช้ Add on Payroll Approval มีดังต่อไปนี้

1.ตั้งค่าผู้อนุมัติ Payroll ในแต่ละขั้น

1.1. วิธีการ Set Payroll Approval ต้องไปทำการตั้งค่าที่ Payroll > Payroll Approval > Change Approvals

1.2 เลือกผู้อนุมัติในแต่ละขั้น จากนั้นกด Submit

2. หลังจากที่ทำการ Set ผู้อนุมัติ Payroll ในแต่ละ Step เรียบร้อยแล้ว ในรอบเงินเดือนที่ต้องทำการ Approve Payroll ผู้ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณเงินเดือนจะทำการกดส่งข้อมูล Payroll ในรอบเงินเดือนนั้นๆไปที่ ผู้อนุมัติขั้นที่ 1 โดยไปที่ Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดที่ต้องการส่งข้อมูลเงินเดือนไปยังผู้อนุมัติ > กดปุ่ม Payroll Approval > จากนั้นกด Submit For Approval หลังจากที่กด Submit ข้อมูล Payroll เรียบร้อยแล้วจะมี Email ส่งไปยังผู้ Approval ขั้นที่ 1 ตามที่เซ็ทไว้ในระบบ

3. เมื่อผู้อนุมัติขั้นที่ 1 Log in เข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วให้ไปที่หน้า Approval Center
ในหน้า Approval Center จะแสดงสถานะ Payroll ที่รอการ Approve อยู่ใน Period ปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่มเครื่องหมายถูกเล็กๆในกรอบเพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติ Payroll

หลังจากที่ผู้อนุมัติกด Approve เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง Popup ขึ้นมาเพื่อให้ใส่ Comment เพิ่มเติม

เมื่อผู้อนุมัติขั้นที่ 1 อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ผู้อนุัมติขั้นต่อไป วิธีการอนุมัติระหว่างขั้นที่ 2 และ 3 จะทำเหมือนขั้นที่ 1 ทุกประการ

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้อนุมัติขั้นใดขั้นหนึ่งกด Reject สถานะ Reject จะถูกส่งกลับไปยังผู้กด Submit Payroll เพื่อให้ทำการ Cancel Approve ปรับแก้ไขและ submit ใหม่อีกครั้ง