*วิธีการเปิดดูสลิปเงินเดือน โดย พนักงาน

สลิปเงินเดือน คือ รายการชี้แจง การคำนวณเงินเดือนของพนักงานคนนั้นๆ ว่ามีรายได้เท่าไหร่ มีรายได้อื่นๆ เท่าไหร่ หักอะไรบ้าง ภาษีสะสมเท่าไหร่ เป็นต้น Q: พนักงานสามารถเปิด Payslip ดูเองได้หรือไม่ หรือต้องให้ทางเฮชอาร์ Print ให้อย่างเดียว A: ในโปรแกรม Ezyhr สามารถปล่อยให้พนักงาน Login เข้าสู่ระบบเข้ามาเพื่อดู Payslip ของตนเองได้ หรือสามารถสั้่ง print payslip ของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเฮชอาร์หรือผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์ และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย วิธีการเรียกดูหรือ Print Payslip สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ Login เข้าสู่ระบบ > ไปที่เมนูรูปคนมุมบนขวามือ > User profile > เลือกที่ Payroll 2. กดเลือกเดือนที่ต้องการ Downlaod payslip กฎระเบียบที่ควรรู้ Payroll ทั้งหลาย สลิปเงินเดือนเป็นของพนักงานก็จริง แต่ข้อมูลในสลิปถือเป็นความลับบริษัท ควรชี้แจงกฎระเบียบให้พนักงานทราบอย่างเคร่งครัด […]

Read More