*วิธีการ Upload กะงานเข้าระบบ

การจัดการตารางงานให้แก่พนักงานนโปรแกรม Ezyhr สามารถทำได้ 3 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างกันดังนี้1. Assign Shift ให้พนักงานแบบพร้อมกันหลายๆคน https://bit.ly/2QPoV9s2. Assign Shift กะงานแบบพิเศษให้แก่พนักงาน https://bit.ly/2IpvT1j3. Upload กะงานเข้าระบบ วิธีการอัพโหลดจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาที่สุดเนื่องจาก เฮชอาร์สามารถตรวจสอบกะงานของพนักงานอย่างละเอียดใน Excel ได้อีกครั้งก่อนนำ Excel Template upload เข้าระบบ วิธีการ upload มีดังนี้ 1.ไปที่ Time Attendance > Assign Shift 2.เลือก Upload Shift Date 3. เลือกที่ Use New Version 4.กด Download Excel New Template 5. เมื่อได้ tempalte มาเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลลงใน Template ดังคำอธิบายต่อไปนี้5.1 คอลั่ม Fullstaff_id […]

Read More