วิธียกยอดวันลา

1. Login เข้าสู่ระบบ > Eleave > Leave Balance > Leave Carry Over 2. Select Leave type > complete an information > Preview 3. Check leave balance > Save วิธีการยกยอดวันลา ยกตัวอย่างดังนี้ บางบริษัทกำหนดให้ได้รับสิทธิตามจำนวนปี เช่น พนักงานทำงานครบ 1 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 6 วัน พนักงานทำงานครบ 2 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 8 วัน พนักงานทำงานครบ 3 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 10 วัน พนักงานทำงานครบ 4 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 12 วัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนด มี 2 […]

Read More