วิธีการทำพนักงานผ่าน Probation

ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการทำการผ่านช่วทดลองงานหรือ pass probation > กดที่ปุ่มแกไขหลังชื่อพนักงาน 2. กดเลือกดรอปดาวน์ที่ Type > เปลี่ยนจาก Probation เป็น Normal > กด Submit เพื่อยืนยันการแก้ไข

Read More