2021-04-07 แจ้งกำหนดการอัพเดตการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาล ในการลดอัตราการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคม ได้สิ้นลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงเรียนแจ้งกำหนดการอัพเดตระบบการหักประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยจะทำการอัพเดตระบบในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน เวลา13.00 น. หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการอัพเดตระบบดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้ทาง support ระงับการอัพเดตดังกล่าวไว้ได้ และเมื่อพร้อมแล้ว ให้ส่งอีเมล์แจ้งให้ทำการอัพเดตให้อีกครั้ง

Read More