วิธีการ Assign Shift กะงานพร้อมกันหลายๆคนหรือทำตามแผนก

1. Login เข้าระบบ > Time Attendance > Assign Shift > New Shift Date > Select employee > ระบุ from date – to date หลังจากนั้นให้กด Submit 2. Assign Shift หรือเวลาเข้างานให้พนักงาน โดยสามารถใช้ Function Copy และ Paste ได้เหมือนกับ Excel ปกติ

Read More