*วิธีการดูกะงานในระบบ

หากต้องการทราบกะงานที่ทำการสร้างไว้ในระบบสามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ หรือสามารถ Export ออกมาเป็น excel ไฟล์เช็คดูได้อีกทีค่ะ ไปที่ Time Attendance > shift Management หลักการจัดกะ (Shift Work) 1.กะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง (หลังจากที่พนักงานทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน) ***เวลาทำงานที่นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่างเป็นการทำงานล่วงเวลา (Overtime) 2. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ * พนักงานที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายสูง จะต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์* 3. ตัวอย่างการจัดกะ กะที่ 1 เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 […]

Read More

*วิธีการ Upload กะงานเข้าระบบ

การจัดการตารางงานให้แก่พนักงานนโปรแกรม Ezyhr สามารถทำได้ 3 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างกันดังนี้1. Assign Shift ให้พนักงานแบบพร้อมกันหลายๆคน https://bit.ly/2QPoV9s2. Assign Shift กะงานแบบพิเศษให้แก่พนักงาน https://bit.ly/2IpvT1j3. Upload กะงานเข้าระบบ วิธีการอัพโหลดจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาที่สุดเนื่องจาก เฮชอาร์สามารถตรวจสอบกะงานของพนักงานอย่างละเอียดใน Excel ได้อีกครั้งก่อนนำ Excel Template upload เข้าระบบ วิธีการ upload มีดังนี้ 1.ไปที่ Time Attendance > Assign Shift 2.เลือก Upload Shift Date 3. เลือกที่ Use New Version 4.กด Download Excel New Template 5. เมื่อได้ tempalte มาเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลลงใน Template ดังคำอธิบายต่อไปนี้5.1 คอลั่ม Fullstaff_id […]

Read More