เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

ระบบมีการย้ายเมนูคำสั่ง การคำนวณเงินเดือน จากเดิม การคำนวณเงื่อนไขการจ่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การหักสาย การหักลาไม่รับค่าจ้าง คำนวณเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ จะอยู่ทางด้านล่างของเมนู “Paid All” หรือ “จ่ายแล้ว”

เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวก และเข้าใจย้าย จึงขอย้ายเมนูการคำนวณดังกล่าว มาไว้ทางด้านบน และต่อไปจะเป็นการกดคำนวณจากทางด้านล่างลงมาเรื่อยๆ ตามกระบวนการ จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ง่ายในการจดจำและเข้าใจง่าย

ทั้งนี้ ในแต่ละลำดับ จะมีเส้นสีเทาเป็นตัวแบ่ง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายด้วย