1. ไปที่ Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน

2. Monthly Report > เลือก Print PND1