การจัดการตารางงานให้แก่พนักงานนโปรแกรม Ezyhr สามารถทำได้ 3 รูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างกันดังนี้
1. Assign Shift ให้พนักงานแบบพร้อมกันหลายๆคน https://bit.ly/2QPoV9s
2. Assign Shift กะงานแบบพิเศษให้แก่พนักงาน https://bit.ly/2IpvT1j
3. Upload กะงานเข้าระบบ

วิธีการอัพโหลดจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาที่สุดเนื่องจาก เฮชอาร์สามารถตรวจสอบกะงานของพนักงานอย่างละเอียดใน Excel ได้อีกครั้งก่อนนำ Excel Template upload เข้าระบบ วิธีการ upload มีดังนี้

1.ไปที่ Time Attendance > Assign Shift

2.เลือก Upload Shift Date

3. เลือกที่ Use New Version

4.กด Download Excel New Template

5. เมื่อได้ tempalte มาเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลลงใน Template ดังคำอธิบายต่อไปนี้
5.1 คอลั่ม Fullstaff_id : ให้ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ
5.2 คอลั่ม Year : ให้ใส่ปีที่ต้องการ upload shift
5.3 คอลั่ม Month : ให้ใส่เลขเดือนที่ต้องการ upload
5.4 คอลั่ม 1 – 31: ในคอลั่มที่เป็นตัวเลขเหล่านนี้แทนวันที่ ที่ต้องการใส่กะงานให้แก่พนักงาน ซึ่งในคอลั่มนี้จะต้องนำชื่อกะงานมาใส่ (Name) ชื่อกะสามารถดูได้ตามลิ้งค์ https://bit.ly/2LHwtv

6. หลังจากที่กรอก Template เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ Time Attendance > Assign Shift > เลือกไฟล์หรือกะงาน template ที่สร้างไว้เมื่อครู่ จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ