ทำไมแอดมินถึงมองไม่เห็นหน้า Approval Center

หน้า Approval Center ผู้ที่จะสามารถมองเห็นคำขอลาหรือขอโอทีได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการ Approve ใบลา และโอทีของพนักงานเท่านั้น หากแอดมินไม่ใช้ผู้อนุมัติใบลาหรือโอทีของพนักงาน หน้า Approval Center จะไม่แสดงข้อมูลใดๆค่ะ

Read More

วิธีการ Recalculate Entry ใน Time Attendance

ไปที่ Time Attendance > Time Sheet Summary > Recalculate Entry 2. เลือกพนักงานหรือเลือกแผนกที่ต้องการทำการ Recalculate Enrty หรือไม่เลือกเพื่อเลือกทำรายการทุกคน > ระบุวันที่ที่ต้องการ > กด submit เพื่อยืนยันการคำนวณเวลา

Read More

วิธีการตั้งค่ามือถือสำหรับใช้งาน Beacon

1. Connect wi-fi หรือ Internet บนมือถือ 2. เปิด Bluetooth 3. เปิด Location และ ตั้งค่า Location ให้เป็น High Accuracy (สำคัญจำเป็นต้องตั้งค่า) 4. ในกรณีที่ต้องถ่ายรูปจะต้องใช้กล้องที่มากับมือถือเท่านั้น

Read More

วิธีการทำพนักงานผ่าน Probation

ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการทำการผ่านช่วทดลองงานหรือ pass probation > กดที่ปุ่มแกไขหลังชื่อพนักงาน 2. กดเลือกดรอปดาวน์ที่ Type > เปลี่ยนจาก Probation เป็น Normal > กด Submit เพื่อยืนยันการแก้ไข

Read More

ถ้าพนักงานลาออกไปแล้ว ยังมีเงินค้างจ่ายที่ไม่ใช่เงินเดือนในเดือนถัดไป จะต้องทำอย่างไร

ไปที่ Human Resource > Staff Detail > กด Staff View Option > เลือก All staff 2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > กดปุ่มแก้ไขหลังชื่อพนักงาน > แก้ไขสถานะพนักงานจาก No เป็น Yes 3. ลบวันสิ้นสุดการทำงานออกก่อน (แนะนำให้โน็ตไว้ทีใดที่หนึ่ง เพราะเดี๋ยวต้องนำกลับมาใส่ใหม่) 4. ไปที่ Payroll > View Summary > New full staff pay control 5. เลือกประเภทการจ่าย > เลือกพนักงาน > ระบุจำนวนเงิน > ระบุงวดการจ่าย > กด Submit เพื่อทำการยืนยัน 6. ทำการคำนวณเงินให้เรียบร้อย จากนั้นไปที่ […]

Read More

มีแบบประเมินพนักงานในระบบหรือไม่

ณ ปัจจุบันยังไม่มีในส่วนของแบบประเมินพนักงานในระบบค่ะ แต่ทางโปรแกรมสามารถดึงรีพอร์ทที่ใช้ประกอบการประเมินพนักงานได้อาทิ รีพอร์ท์การมาสาย ขาด ลาประเภทต่างๆเป็นต้น

Read More

วิธีเพิ่มพนักงานรายวันเข้าระบบ

ไปที่ Human Resource > Add New Staff 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานให้ครบถ้วน > เลือก pay_method ให้เป็น Daily คำถาม พนักงานรายวันหรือลูกจ้างรายวัน ลาป่วยได้หรือไม่ พนักงานรายวัน มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างในวันหยุดราชการหรือไม่ คำตอบ ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้างหรือพนักงานประเภทใด เรียกว่าอย่างไร ลูกจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียนชื่ออย่างไร มีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ เวลาพัก เวลาทำงาน ค่าทำงานในวันหยุด ค่าทำงานล่วงเวลา วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาป่วย ตามที่กฎหมายกำหนดสรุปพนักงานรายวันได้รับสิทธิ์ ดังนี้ วันลาป่วย ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี วันหยุดตามประเพณีได้รับค่าจ้าง (ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัท) ลูกจ้างที่ทำงานครบปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ตามมาตรา 30 ได้รับค่าจ้าง

Read More