วิธีเรียกดูวันลาของพนักงานภายใต้บังคับบัญชาในรูปแบบปฏิทิน

1.Login เข้าสู่ระบบโดยใช้สิทธิ์ของ Supervisor > Eleave > Calendar 2. เลือก View my subordinate leave เพื่อเรียกดูรายการลาของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชามาแสดงในหน้าปฏิทิน

Read More

วิธีการตรวจสอบพนักงานผ่าน Probation

สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานได้ 2 วิธี ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลพนักงานผ่านโปรจาก Dashboard1.1 เข้าเมนู Dashboard 1.2 ไปยังหัวข้อ 45 days before pass probation / end contract ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านโปรในช่วง 45 วันค่ะ 2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อพนักงานโปรรูปแบบรายงาน 2.1 เมนู Human Resource 2.2 Staff Details 2.3 Reports 2.4 End Contract Report 2.5 ระบุวันที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่กำลังจะผ่านช่วง Probation2.6 Submit

Read More

วิธีแก้ไขชื่อ Department

1.Login เข้าสู่ระบบ > Human Resource > Organization > เลือกชื่อ Department ที่ต้องการแก้ไข > กด Edit 2.เปลี่ยนชื่อ Department ที่ต้องการ โดยการใส่ชื่อนั้นจะต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษรวมอยู่ด้วย อาทิ ‘$’, ‘&’, ‘/’ , ‘!’ , ‘@’ เป็นต้น > จากนั้นเลือกแผนกที่ต้องการให้อยู่ในสังกัด > กด Submit เพื่อยืนยันการแก้ไข

Read More

ตรวจสอบ Current Active Staff

1. Login เข้าระบบ > กดที่ไอคอนรูปคนมุมบนขวามือ > เลือกเมนูบาร์ที่ชื่อว่า ‘Settings’ 2. ระบบจะแสดง Current Active Staff ณ ปัจุบันให้ที่ช่อง Current Value

Read More

วิธีเปลี่ยน Password บนมือถือ

เปิด Mobile Application > ใส่ User และ Password > กด Login 2. กดที่ไอคอนรูปคนที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของตนเอง 3. กด Reset password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้ามือถือ 4. ใส่ User > จากนั้นระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ > กด Login เข้าระบบ

Read More