ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆออกมาเช็คเงื่อนไขและนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการลาค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้

ไปที่ Human Resource > Data export > เลือก model เป็น Leave Type > จากนั้นกด Export to excel

การลามี 2 ประเภท 

1. ลาแบบรับเงินเดือน

2. ลาแบบไม่รับเงินเดือน (Leave with out pay)

โดยลาแบบรับเงินเดือน ตามสิทธิกฎหมายแรงงาน มีดังนี้

1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาเพื่อทำหมัน

4. ลาเพื่อรับราชการ 5. ลาคลอดบุตร 6. ลาฝึกอบรม

การลาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ กำหนดหลักการลาของลูกจ้าง

ทั้งนี้ บางบริษัทอาจเพิ่มวันลา เพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษให้กับพนักงาน เช่น ลาในวันเกิด ลาในวันที่ลูกคลอด (สำหรับคุณพ่อ) เป็นต้น 

***ข้อสำคัญ HR จะต้องระบุประเภทวันลา และระเบียบการลาไว้อย่างชัดเจนในกฎระเบียบบริษัท และต้องมีการบอกกล่าว ทั้งทางวาจา หรือการติดประกาศที่บอร์ดในจุดที่พนักงานมองเห็น ซึ่งหากท่านมีโปรแกรมใช้อยู่แล้วก็สามารถพิมพ์ออกมา (Export) ติดประกาศได้เลย หรือนำส่งทางอีเมล์ให้กับพนักงานได้โดยตรง เป็น HR มืออาชีพง่ายๆ ด้วย EZY-HR

ขอขอบคุณ สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการ และะคุ้มครองแรงงาน