2022-08-02 แจ้งกำหนดการอัพเดตประกันสังคม จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 5

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ตามที่ประกันสังคมมีประกาศลดการส่งเงินสมทบฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคมนั้น บัดนี้ ครบกำหนดการลดอัตรานำส่งประกันสังคมดังกล่าวแล้ว และทางภาครัฐมิได้มีการประกาศต่ออายุแต่อย่างใด ดังนั้น ทาง EZY-HR จะดำเนินการปรับอัตราการหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 เช่นเดิม ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม เวลา 15.00 น. หากผู้ใช้บริการท่านใด ยังไม่ประสงค์จะให้มีการอัพเดตในวันเวลาดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการอัพเดตได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read More

2022-05-05 แจ้งกำหนดการอัพเดตประกันสังคม จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ตามที่ประกันสังคมมีประกาศลดการส่งเงินสมทบฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคมนั้น ทาง EZY-HR จะทำการอัพเดตระบบโดยเปลี่ยนอัตราหักเงินนำส่งทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างในวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. หากผู้ใช้บริการท่านใด ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราหักดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการเปลี่ยนอัตราประกันสังคมของท่านได้ก่อน และหากพร้อมให้อัพเดตแล้ว สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้เปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read More

2022-02-21 เพิ่มคู่มือวิธีการใช้งาน Addon SVC Calculation (การคำนวณจ่าย Service Charge)

สำหรับธุรกิจบริการที่มีการคำนวณค่า Service Charge ให้กับพนักงาน ระบบสามารถคำนวณตามเงื่อนไขเพื่อกระจายเงินค่า Service Charge ให้กับพนักงานได้ โดยสามารถตั้งค่าวิธีการคำนวณ เงื่อนไขอื่น และพนักงานที่ไม่ต้องการนำมาคำนวณรวมได้ หมายเหตุ : Addon มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Read More

2022-02-21 เพิ่มหมายเหตุการแก้ไข error หากยื่นประกันสังคมแบบ Text ไฟล์ไม่ผ่าน

เพิ่มการแจ้งเตือนการแก้ไข error ที่แสดงของประกันสังคม หากยื่นแบบออนไลน์ด้วย Text ไฟล์ ไม่ผ่าน ในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขให้มากขึ้นตามการแจ้งปัญหาของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว

Read More

2022-02-21 เพิ่มหมายเหตุแจ้งเตือนในการออกรายงาน ภงด.1ก

รายงาน ภงด.1ก รูปแบบ text ไฟล์ จะมีการออกรายงานโดยที่ที่อยู่พนักงานจะมีการแยกช่องในการนำส่งตามรูปแบบ RD Prep ของสรรพากร ดังนั้น ทาง HR จะต้องแยกรายละเอียดที่อยู่ของพนักงาน ในประวัติพนักงานด้วย

Read More

2021-12-29 ประกาศวันหยุดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้วยเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด จึงขอแจ้งวันหยุดทำการดังนี้ บริษัทฯ จะหยุดทำการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More