2022-10-12 แจ้งประกาศหยุดทำการ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

EZY-HR แจ้งวันหยุดทำการ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจะเปิดทำการปกติ ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2022-10-10 อัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 3

ระบบทำการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 3 เรียบร้อยแล้ว เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ทีมโปรแกรมเมอร์ ได้ดำเนินการอัพเดตอัตราหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 3 เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการแก้ไขอัตราหักนำส่ง สามารถส่งเป็นอีเมล์แจ้งฝ่าย support ได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com สำหรับท่านที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้า ได้มีการยกเว้นการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว

Read More

2022-09-21 เตรียมอัพเดตเงินนำส่งประกันสังคมฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเหลืออัตราร้อยละ 3

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบให้ลดอัตรานำส่งประกันสังคมในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 เหลือร้อยละ 3 นั้น ทาง EZY-HR จะทำการอัพเดตอัตรานำส่งในระบบคงเหลือร้อยละ 3 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใด ในวันดังกล่าวไม่ประสงค์จะทำการอัพเดตเนื่องจากยังส่งประกันสังคมไม่เรียบร้อย สามารถส่งอีเมล์แจ้งระงับการอัพเดตไว้ก่อนได้ อ้างถึง : https://bit.ly/3xF3HC3

Read More

2022-09-19 Link Public Training วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

Link วีดีโอสำหรับการฝึกอบรมวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ช่วงเช้า– 00:00:00 – แนะนำเมนู– 00:39:00 – บันทึกประวัติพนักงาน– 01:23:45 – การสร้าง login ให้กับพนักงาน– 01:42:50 – การจัดตารางกะแบบกลุ่ม และการใส่กะให้กับพนักงาน2022-09-16 EZY-HR Public Training Program-20220916_100610-Meeting Recording.mp4 Link วีดีโอสำหรับการฝึกอบรมวันที่ 16 กันยายน ช่วงบ่าย– 00:00:00 – การลา การแก้ไขโควต้าการลา และการตั้งค่าวันหยุดนักขัติฤกษ์– 00:50.00 – การขอโอทีแบบจ่ายเป็นเงินและจ่ายเป็นชั่วโมงให้หยุดในภายหลัง– 01:43:40 – การประมวลการขาดลามาสาย และออกรายงานสรุป– 02:20:00 – การทำลาออกพนักงาน– 02:22:20 – การบันทึกค่าลดหย่อน บันทึกค่าแรงรายวัน และเงินได้เงินหักต่างๆ– 02:50:00 – การทำเงินเดือน การออกรายงานต่างๆ และการการออกไฟล์นำส่งธนาคาร2022-09-16 […]

Read More

2022-09-19 EZY-HR Update

1. อัพเดตรายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ปี 2566อ้างอิง https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIholiday/Pages/2023.aspx 2. เพิ่มรายงานฐานเงินเดือน (Contract Salary Report)จะแสดงข้อมูลเงินเดือนพนักงานที่เป็นเงินเดือนตามตกลงของพนักงาน 3. เพิ่มรายงานการปรับเงินเดือน (Salary Change Report)เป็นรายงานที่ใช้เรียกดูการปรับเงินเดือนของพนักงาน ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และจะแสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนเท่านั้น พนักงานที่เงินเดือนเท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงในรายงาน

Read More

2022-09-14 เพิ่มรายงาน Check Transfer Payment

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ระบบมีการปรับเปลี่ยนรายงานและเพิ่มรายงานใหม่ เพื่อให้รองรับสำหรับการตรวจสอบการออกรายงานเข้าไฟล์แบงก์เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น โดยจะแสดงใน Monthly Report > Other Template (รายงานประจำเดือน > แบบฟอร์มอื่นๆ) ดังนี้ 1. เพิ่มรายงาน Check Transfer Paymentรายงานนี้ ใช้สำหรับออกรายงานพนักงานทุกคนในงวดที่มีเงินต้องจ่าย เพื่อใช้ตรวจสอบว่า พนักงานแต่ละท่าน มีการจ่ายผ่านช่องทางใด มีสถานะใด มีการระบุธนาคารและเลขที่บัญชีหรือไม่ ทำให้เข้าใจภาพรวมของพนักงานที่เราต้องการดำเนินการว่า พนักงานหายไปจากระบบการทำจ่ายเพราะสาเหตุใด 2. ปรับปรุงรายงาน Transfer Bank Reportปรับปรุงรายงานนี้ให้แสดงเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ทำจ่ายเป็นเงินสดและเช็ค ให้แสดงในรายงานนี้ทั้งหมด โดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่า พนักงานแต่ละคน มีการระบุธนาคารและเลขที่บัญชีแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ใส่ อาจทำให้ไม่แสดงในไฟล์การนำส่งแบงก์ ทาง HR สามารถดำเนินการใส่เลขที่บัญชีให้กับพนักงานได้โดยแก้ไขจากเดิมที่รายงานจะแสดงพนักงานทุกคนให้แสดงเฉพาะพนักงานที่มีการนำส่งธนาคารเท่านั้น

Read More

2022-09-09 Update คู่มือ Approver (ผู้อนุมัติ), Template Group Schedule (รูปแบบกลุ่มการทำงาน) และ รายงาน Custom Payroll Report (รายงานค่าจ้างแบบกำหนดเอง)

ระบบมีการอัพเดตคู่มือสำหรับการใช้งาน คู่มือ Approver (ผู้อนุมัติ), Template Group Schedule (รูปแบบกลุ่มการทำงาน) และ รายงาน Custom Payroll Report (รายงานค่าจ้างแบบกำหนดเอง) ซึ่งจะมีการอบรมในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน ทางลูกค้าสามารถที่จะสามารถดาวโหลดคู่มือออกมาอ่านและทำตามก่อนได้ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู Help (ระบบช่วยเหลือ) ในระบบ เมนู Custom Payroll Report มีการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว ทางลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที เมนู Approver และ เมนู Template Group Schedule ถ้าทางลูกค้าต้องการใช้งาน จะต้องส่งเป็นอีเมล์แจ้งเข้ามาที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com เพื่อเปิดเมนูให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More

2022-09-01 แจ้งกำหนดการ Public Training

ทาง EZY-HR กำหนดจัด Public Training ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน เวลา 10.00 – 16.00 น. ขอเรียนเชิญท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าฟังการอบรมได้ตามวันเวลาดังกล่าว กำหนดการ จะเป็นการฝึกอบรมไปตามลำดับเวลาเท่านั้น หากมีการฝึกอบรมจบก่อนเวลาเริ่มในหัวข้อถัดไป จะหยุดการฝึกอบรมทันที จนกว่าจะถึงเวลาถัดไป เนื่องจากพบว่าการฝึกอบรมที่ผ่านมา ลูกค้าบางท่าน เลือกที่จะเข้ารับฟังเฉพาะในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือยังมีความสงสัยเท่านั้น หากมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมตามเวลาที่กำหนดไว้ เข้าฟังไม่ทันได้ ทั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถจัดการเวลาในการเข้าอบรมได้อย่างไม่ติดขัด และสามารถจัดตารางงานเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จากลิ้งทางด้านล่าง ตามวันและเวลาดังกล่าวhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZjMDcxN2YtMjdjMy00MjFjLTk3ZmQtZmRlNjZmZDBiODQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

Read More

2022-09-01 แจ้งกำหนดการ Public Update Program

เนื่องจาก EZY-HR มีการอัพเดตฟังค์ชั่นที่สำคัญ 3 ฟังค์ชั่น จึงจะจัดอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ จึงจะจัดให้มีการแจ้งอัพเดตฟังค์ชั่นใหม่และอบรมการใช้งานให้กับทางลูกค้า ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โดยกำหนดการจัดอบรมเป็นสองรอบคือ รอบเช้าและรอบบ่าย รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.30 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 – 15.30 น. ทางลูกค้าสามารถเลือกเข้าฟังตามรอบที่กำหนดได้ตามความสะดวกค่ะ หัวข้อการอบรม1. ฟังค์ชั่น “Approver (ผู้อนุมัติ)” Approver ใช้สำหรับลูกค้าสามารถออกแบบผู้อนุมัติแต่ละเรื่อง แต่ละหัวข้อด้วยตนเองได้ โดยไม่จำเป็นที่ผู้อนุมัติทุกเรื่องจะต้องดึงจาก FRO ในประวัติพนักงานเท่านั้นอีกต่อไป 2. ฟังค์ชั่น “Template Group Schedule (รูปแบบกลุ่มการทำงาน)”การกำหนดกะให้กับพนักงานในรูปแบบ Template กลาง โดยที่เรากำหนดเป็นกลุ่มการทำงานได้ และนำไปประยุกต์ใช้กับพนักงานตามกลุ่มที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายคน 3. รายงาน Custom Payroll Report (รายงานค่าจ้างแบบกำหนดเอง)รายงาน Payroll Report […]

Read More

2022-08-10 อัพเดตอัตราหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ทีมโปรแกรมเมอร์ ได้ดำเนินการอัพเดตอัตราหักนำส่งประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการแก้ไขอัตราหักนำส่ง สามารถส่งเป็นอีเมล์แจ้งฝ่าย support ได้ค่ะ

Read More