2021-04-15 อัพเดตคู่มือ EZY-HR Admin Manual เวอร์ชั่น 1.20 April 2021

ฝ่าย Support ได้ดำเนินการอัพเดตคู่มือการใช้งานโปรแกรม EZY-HR เรียบร้อยแล้ว และทำการอัพเดตแทนที่ฉบับเดิมบน Help (เมนูช่วยเหลือ) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถดาวโหลดใหม่ได้แล้ววันนี้

Read More

2021-04-10 แจ้งประกาศหยุดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง บริษัทจึงขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ซึ่งจะหยุดในวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน และเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 15 เมษายน หากมีเรื่องเร่งด่วน สามารถพิมพ์ข้อความไว้ใน line@ : @ezyhrsupport หรือส่งอีเมล์ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-04-10 อัพเดตประกันสังคมฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเป็นร้อยละ 5

เนื่องด้วยมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการลดการหักนำส่งประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้หมดลงเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น EZY-HR จึงได้ทำการอัพเดตร้อยละการหักนำส่งประกันสังคมกลับเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read More

2021-04-07 แจ้งกำหนดการอัพเดตการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาล ในการลดอัตราการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคม ได้สิ้นลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงเรียนแจ้งกำหนดการอัพเดตระบบการหักประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยจะทำการอัพเดตระบบในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน เวลา13.00 น. หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการอัพเดตระบบดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้ทาง support ระงับการอัพเดตดังกล่าวไว้ได้ และเมื่อพร้อมแล้ว ให้ส่งอีเมล์แจ้งให้ทำการอัพเดตให้อีกครั้ง

Read More

2021-03-31 New Addon “Outfit & Equipment (เบิกจ่ายชุดและอุปกรณ์)”

Outfit & Equipment หรือการขอเบิกจ่ายชุดและอุปกรณ์ เป็นการใช้งานสำหรับการบันทึกการเบิกจ่ายชุดหรืออุปกรณ์ให้แก่พนักงาน ซึ่งบันทึกได้สองลักษณะคือ การให้ และการยืม  โดยสามารถสร้างรายการชุดหรืออุปกรณ์ได้ไม่จำกัด สามารถบันทึกได้ว่า ใครเป็นผู้เบิกให้กับพนักงาน พนักงานยืมไปเท่าใดและคืนของมาแล้วจำนวนเท่าใด คืนวันไหน รวมถึงพนักงานสามารถตรวจสอบในประวัติตนเองได้ว่า เคยเบิกรายการอะไรมาแล้วบ้าง และเคยมีการยืมของอะไรมาบ้าง คืนครบแล้วหรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งาน Outfit & Equipment ได้จากเมนู Help หรือ เมนูช่วยเหลือ

Read More

2021-03-31 เพิ่มรายงาน Compensation Movement Report

Compensation Movement Report เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการทำ OT ประเภท CTO และการนำโควต้าไปใช้ โดยจะแสดงการการสะสมและการนำไปใช้ในช่วงเวลาที่เลือก ทำให้เห็นภาพรวมของการทำและลาของพนักงานได้ เข้าไปที่ Eleave > All Leave > Report > Compensation Movement Report ใบลา > ใบลาพนักงานทั้งหมด > รายงาน > รายงานการทำและใช้ COMPENSATION

Read More

2021-03-31 อัพเดตให้ Admin สามารถแก้ไขโควต้าจำนวนวันลา COMPENSATION ด้วยตนเองได้

การลาประเภท Compensation นั้น ปกติ โควต้าที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการทำ OT ประเภท CTO คือเก็บชั่วโมง OT เป็นชั่วโมงการลาให้ไปใช้ลาในภายหลัง ซึ่ง Admin ไม่สามารถแก้ไขโควต้าได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแก้ไขโควต้า จึงได้เพิ่มเมนูสำหรับการเข้าไปแก้ไขโควต้าลาประเภท Compensation ได้ โดยไปที่ Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota ใบลา > ยอดรวมวันลา > แก้ไขโควต้า Compensation หลังจากนั้นให้ทำรายการเพิ่มหรือแก้ไขจำนวนโควต้า โดยกดปุ่ม ให้กดปุ่ม Create new Compensation Quota (สร้างโควต้า Compensation ใหม่) หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Recal All (คำนวณโควต้า Compensation ใหม่) ทุกครั้ง เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลโดยนำโควต้าที่เพิ่มให้ใหม่ ไปคำนวณรวมกับโควต้าที่เกิดจากการทำ OT […]

Read More

2021-03-31 อัพเดตเพิ่มคู่มือการใช้งาน Add-On ในเมนู Help

อัพเดตเพิ่มคู่มือการใช้งาน Add On ในระบบ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู “Help” หรือ “เมนูช่วยเหลือ” Shift Request (TH) Shift Swap Request (TH) Shift Swap Staff Request (TH) Checkin Request (TH) Advance Calculation (TH) Advance Calculation – Checkin AdvanceCal (TH) Advance Calculation – Checkin Trip (TH) Manpower (TH) Company Saving (TH) Document (User can create document) (TH) Document (User can view only) (TH) […]

Read More

2021-03-25 การฝึกอบรมหลักสูตร Public Training

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ตามที่โปรแกรม EZY-HR ได้เปิดการอบรมเป็นการทั่วไปนั้น ขณะนี้ รอบวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม สามารถสำรองที่นั่งได้อีกจำนวน 1 ที่นั่ง สำหรับรอบวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ยังมีที่นั่งเหลืออีกจำนวนหนึ่ง หาก HR ท่านใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อบริษัท โดยส่งอีเมล์ยืนยันการขอเข้าร่วมอบรมได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 095-941-3663 หากที่นั่งเต็มแล้ว ทางฝ่าย support จะมีการแจ้งกลับและเสนอรอบการอบรมใหม่ให้อีกครั้ง

Read More