2021-03-31 อัพเดตเพิ่มคู่มือการใช้งาน Add-On ในเมนู Help

อัพเดตเพิ่มคู่มือการใช้งาน Add On ในระบบ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู “Help” หรือ “เมนูช่วยเหลือ” Shift Request (TH) Shift Swap Request (TH) Shift Swap Staff Request (TH) Checkin Request (TH) Advance Calculation (TH) Advance Calculation – Checkin AdvanceCal (TH) Advance Calculation – Checkin Trip (TH) Manpower (TH) Company Saving (TH) Document (User can create document) (TH) Document (User can view only) (TH) […]

Read More

2021-03-25 การฝึกอบรมหลักสูตร Public Training

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR ตามที่โปรแกรม EZY-HR ได้เปิดการอบรมเป็นการทั่วไปนั้น ขณะนี้ รอบวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม สามารถสำรองที่นั่งได้อีกจำนวน 1 ที่นั่ง สำหรับรอบวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ยังมีที่นั่งเหลืออีกจำนวนหนึ่ง หาก HR ท่านใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่านต่อบริษัท โดยส่งอีเมล์ยืนยันการขอเข้าร่วมอบรมได้ที่ ezyhrsupport@nobel-solutions.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 095-941-3663 หากที่นั่งเต็มแล้ว ทางฝ่าย support จะมีการแจ้งกลับและเสนอรอบการอบรมใหม่ให้อีกครั้ง

Read More

2021-02-22 ประกาศวันหยุดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2564

ประกาศวันหยุดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด ประจำปี 2564 หากมีเหตุเร่งด่วนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมหรือ Mobile Application ได้ ในวันดังกล่าว สามารถแจ้งผ่าน Line@ : @ezyhrsupport หรือ Email : ezyhrsupport@nobel-solutions.com ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-02-20 แจ้งกำหนดการ Maintenance Server

EZY-HR จะดำเนินการอัพเดต Server ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 23.00 – 07.00 น. ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-02-20 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก EZY-HR

EZY-HR เล็งเห็นความสัมพันธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสารการอัพเดตโปรแกรมให้กับทางลูกค้าทราบ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด จึงได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ EZY-HR ทราบ โดยปัจจุบันจะได้รับข่าวสารผ่านช่องทาง Email เท่านั้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเมื่อมีการเปลี่ยน HR เปลี่ยน Email เป็นต้น โดยเพิ่มเมนูในแถบทางด้านบน สามารถกดเข้าไปเพื่อเข้าถึงเมนูการอัพเดตโปรแกรมของ EZY-HR ได้

Read More

2021-02-20 New Add On : Recruitment รับสมัครงาน

สามารถสร้างตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร ผู้สมัครงงานสามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้า website หรือลิ้งที่ทาง hr โพสหรือส่งกลับไปทางอีเมล์ได้ สามารถนัดสัมภาษณ์ บันทึกผลการสัมภาษณ์ได้ สามารถจัดเก็บประวัติผู้สมัครและเรียกสัมภาษณ์ในภายหลังได้ เมื่อตกลงรับเป็นพนักงาน สามารถแปลงข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานได้ โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดเดโม่โปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 095-951-4318 คุณธนากร

Read More

2021-02-20 เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้จากเดิม 30,000 เป็น 60,000 ต่อคน โดยต้องระบุจำนวนบุตรที่ได้ค่าลดหย่อนคนละ 30,000 บาทมีกี่คน และบุตรคนละ 60,000 บาท มีกี่คน โดยได้จำลองการใส่ค่าลดหย่อนมาจากหน้า web ของสรรพากร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน

Read More

2021-02-20 ปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาท

ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท แต่ยังคงเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดิม

Read More

2021-02-12 Overtime บน Mobile Application เพิ่มการแสดงอัตราการจ่าย OT

เดิม การแสดงใบโอทีใบ mobile application จะไม่แสดงอัตราของ OT แต่ละใบ ทำให้พนักงานจำเป็นต้องเข้าไปดูที่หน้า web แทน ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก จึงได้เพิ่มการแสดงผลของ OT แต่ละใบว่าได้อัตราเท่าไหร่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบบนหน้า application ได้และเพื่อให้การแสดงผลบนหน้า web กับ mobile แสดงผลเหมือนกัน

Read More

2021-02-12 Shift Swap Staff Request ปรับให้หัวหน้างานสามารถขอแลกกับลูกน้องและแลกกับหัวหน้างานด้วยกันได้

เดิม Shift Swap Staff Request หรือการขอเปลี่ยนกะกับพนักงานอื่น การร้องขอ จะสามารถทำได้เฉพาะกับระดับหัวหน้างานด้วยกันเท่านั้น และพนักงานสามารถขอแลกได้เฉพาะกับพนักงานด้วยกันเท่านั้น จึงมีการอัพเดตปรับให้พนักงานสามารถขอแลกกับหัวหน้างานได้ และหัวหน้างานสามารถขอแลกกับพนักงานด้วยกันและสามารถขอแลกกับคนในระดับหัวหน้างานด้วยกันได้

Read More