2021-02-22 ประกาศวันหยุดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 2564

ประกาศวันหยุดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด ประจำปี 2564 หากมีเหตุเร่งด่วนไม่สามารถใช้งานโปรแกรมหรือ Mobile Application ได้ ในวันดังกล่าว สามารถแจ้งผ่าน Line@ : @ezyhrsupport หรือ Email : ezyhrsupport@nobel-solutions.com ขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-02-20 แจ้งกำหนดการ Maintenance Server

EZY-HR จะดำเนินการอัพเดต Server ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 23.00 – 07.00 น. ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

Read More

2021-02-20 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก EZY-HR

EZY-HR เล็งเห็นความสัมพันธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสารการอัพเดตโปรแกรมให้กับทางลูกค้าทราบ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด จึงได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ EZY-HR ทราบ โดยปัจจุบันจะได้รับข่าวสารผ่านช่องทาง Email เท่านั้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเมื่อมีการเปลี่ยน HR เปลี่ยน Email เป็นต้น โดยเพิ่มเมนูในแถบทางด้านบน สามารถกดเข้าไปเพื่อเข้าถึงเมนูการอัพเดตโปรแกรมของ EZY-HR ได้

Read More

2021-02-20 New Add On : Recruitment รับสมัครงาน

สามารถสร้างตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร ผู้สมัครงงานสามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้า website หรือลิ้งที่ทาง hr โพสหรือส่งกลับไปทางอีเมล์ได้ สามารถนัดสัมภาษณ์ บันทึกผลการสัมภาษณ์ได้ สามารถจัดเก็บประวัติผู้สมัครและเรียกสัมภาษณ์ในภายหลังได้ เมื่อตกลงรับเป็นพนักงาน สามารถแปลงข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานได้ โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดเดโม่โปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 095-951-4318 คุณธนากร

Read More

2021-02-20 เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้จากเดิม 30,000 เป็น 60,000 ต่อคน โดยต้องระบุจำนวนบุตรที่ได้ค่าลดหย่อนคนละ 30,000 บาทมีกี่คน และบุตรคนละ 60,000 บาท มีกี่คน โดยได้จำลองการใส่ค่าลดหย่อนมาจากหน้า web ของสรรพากร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน

Read More

2021-02-20 ปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาท

ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท แต่ยังคงเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดิม

Read More

2021-02-12 Overtime บน Mobile Application เพิ่มการแสดงอัตราการจ่าย OT

เดิม การแสดงใบโอทีใบ mobile application จะไม่แสดงอัตราของ OT แต่ละใบ ทำให้พนักงานจำเป็นต้องเข้าไปดูที่หน้า web แทน ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก จึงได้เพิ่มการแสดงผลของ OT แต่ละใบว่าได้อัตราเท่าไหร่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบบนหน้า application ได้และเพื่อให้การแสดงผลบนหน้า web กับ mobile แสดงผลเหมือนกัน

Read More

2021-02-12 Shift Swap Staff Request ปรับให้หัวหน้างานสามารถขอแลกกับลูกน้องและแลกกับหัวหน้างานด้วยกันได้

เดิม Shift Swap Staff Request หรือการขอเปลี่ยนกะกับพนักงานอื่น การร้องขอ จะสามารถทำได้เฉพาะกับระดับหัวหน้างานด้วยกันเท่านั้น และพนักงานสามารถขอแลกได้เฉพาะกับพนักงานด้วยกันเท่านั้น จึงมีการอัพเดตปรับให้พนักงานสามารถขอแลกกับหัวหน้างานได้ และหัวหน้างานสามารถขอแลกกับพนักงานด้วยกันและสามารถขอแลกกับคนในระดับหัวหน้างานด้วยกันได้

Read More

2021-02-12 ปุ่ม View หน้า TACenter แสดงรูปที่พนักงานถ่ายด้วย

เดิม หน้า TA Center หรือหน้าปรับปรุงเวลาการทำงาน เมื่อกดปุ่ม View หรือแว่นขยายสีฟ้า จะแสดงเฉพาะพิกัด GPS ที่พนักงานเช็คอินมาแสดง แต่ปรับให้มีการแสดงรูปร่วมด้วย โดยจะแสดงเฉพาะเวลาเข้าและเวลาออกเช่นเดิม

Read More

2021-02-10 Addon : Document อัพเดตเพิ่มประสิทธิภาพ

อัพเดตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Addon : Document เพิ่มประเภทเอกสาร สามารถเพิ่มประเภทเอกสารโดยระบุเป็นประเภทได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเสิชหา สามารถกำหนดการทำงานได้ 2 รูปแบบ คือ 2.1 การทำงานแบบ one way โดยที่ฝ่าย HR สามารถสร้างเอกสารให้กับพนักงานได้เพียงฝ่ายเดียว พนักงานสามารถเรียกดูเอกสารที่ฝ่าย HR สร้างและแนบไว้ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างเอกสาร ลบ หรือแก้ไขใดๆ ได้ 2.2 การทำงานแบบ two way โดยที่ทั้งฝ่าย HR และพนักงาน สามารถสร้างรายการเอกสารส่งให้กันและกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกับ HR ให้สามารถส่งเอกสารได้อย่างสะดวก ป้องกันการสูญหาย หมดอายุ หรือหาไม่พบโดยช่องทางอื่น

Read More